Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van GBS De Schakel. Op De Schakel willen leerkrachten vanuit hun functie en ouders vanuit het ouderschap in gezamenlijke betrokkenheid de kinderen toerusten tot hun taak in gezin, kerk en samenleving.

GBS De Schakel

De Ketting 8 | 8251 LD Dronten

DEZE EDITIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

REDACTIE:

Jessica van den Bergh, VogaMedia

CONCEPT & VORMGEVING:

Ronald Talen, VogaMedia

FOTOGRAFIE:

Gert Buchner

Zonder toestemming van GBS De Schakel mogen geen artikelen/foto’s/filmopnames worden overgenomen voor andere publicaties.