Expertise van leerkrachten


Samen leren

“Na mijn opleiding ben ik hier gestart met lesgeven. Ik ben in de polder gaan wonen en nooit meer weggegaan,” vertelt leerkracht Agnes Lap enthousiast. “De sfeer is geweldig op De Schakel. We hebben echt plezier met elkaar. Daarbij zorgen we samen voor onze leerlingen. Dat voelt goed en vertrouwd. Elke dag kun je verandering brengen in het leven van een kind. Dat maakt het onderwijs zo mooi.”

Ieder kind is uniek

“Ieder kind leert anders en heeft andere behoeften. Wij willen daar gehoor aan geven. We willen de verschillende talenten van de kinderen ontwikkelen. We willen hen tot bloei laten komen en het positieve eruit halen. Zo hebben we een verbredingsgroep. Daar krijgen kinderen de uitdaging of zorg die ze nodig hebben.”

Vakdocent gym

“Onze vakdocent geeft gym aan alle kinderen. Eerder gaven wij altijd zelf gym. Corike kan zoveel meer bieden dan wij. Kinderen bewegen op eigen niveau. Bewegen vinden wij belangrijk. Je gaat beter presteren op school. Fijn voelen in je eigen lijf geeft zelfvertrouwen.”


“Samen willen we het beste voor iedere leerling”
- Agnes

Fouten maken mag

“Meer- en hoogbegaafden die extra uitdaging nodig hebben, komen één keer per week bij elkaar. We besteden onder meer tijd aan leren plannen, doorzetten, analytisch en creatief denken, en de juiste onderzoeksvragen stellen. Deze kinderen moeten leren leren en erachter komen dat ze fouten mogen maken. Ze krijgen werk om in de klas mee verder te kunnen. Van spaghetti en spekjes werd een bouwwerk gemaakt waarop een knuffel moest kunnen blijven liggen. De pasta en spekjes hadden een waarde en de groepjes moesten binnen het maximumbedrag blijven. Prachtige opdracht waar ze veel van leerden.”

Leren met je hele lijf

“Kinderen die extra zorg nodig hebben, krijgen extra instructie van de leerkracht en van de onderwijsassistent. Bij mij proberen we zo’n opdracht met veel materiaal inzichtelijk te maken. Met 70 blokjes een huis bouwen, geeft je gevoel hoeveel blokjes je nodig hebt voor een huis met een garage. Ook rekenen met je lijf werkt erg goed. Maak stappen op de lijn van 0 naar 100. Die ervaring helpt en geeft zelfvertrouwen.”

Leren van en met elkaar

“We willen van elkaar leren en kijken graag bij elkaar in de klas. Zo help je elkaar bij je eigen ontwikkeling. De deuren staan letterlijk open. Je loopt makkelijk een andere groep in. Voor schooltijd, in de middagpauze en na schooltijd zitten we altijd even bij elkaar. Dan bespreken we van alles met elkaar. De dingen die goed gingen, ook de nadenkers waar je even over wilt sparren. Die openheid is er. Samen willen we het beste voor iedere leerling.”

Deel dit artikel