Identiteit


Liefdevol met elkaar omgaan

“Ik geef graag les vanuit identiteit en dat kan op De Schakel,” vertelt leerkracht Jannemiek. “Je weet hier hoe mensen in het leven staan, we staan voor hetzelfde. Dat is voor ons een mooie basis als team. Ik voel veel verbondenheid met kinderen, ouders en collega’s. We gaan op een liefdevolle manier met elkaar om.”

Positieve benadering

“We zijn allemaal uniek geschapen in Gods ogen. Natuurlijk gebeurt er weleens wat, dan leren we wat vergeving is. Ik geloof dat dingen oplossen vanuit liefde mooier is dan vanuit boosheid of vanuit straf. Zo halen we het positieve uit de kinderen.”


“Ik geniet van die mooie, open sfeer”
- Jannemiek

Kippenvel

“Ieder kind mag er zijn met zijn of haar talenten. De woorden van de Heere Jezus dienen als basis voor het gedrag. De kinderen wordt geleerd rekening te houden met gevoelens, waarden en eigendommen van anderen en niet om uit te gaan van het eigen belang. Ze leren om goed met elkaar om te gaan. Hier is dan ook veel ruimte voor in de lessen.”

Samen danken

“Als we praten over de hemel, praten we bijvoorbeeld over hoe deze er uit kan zien. Als er dan een opa of oma overlijdt, grijpen de kinderen daar zelf op terug. Bij ieder gebed mogen kinderen zelf aangeven waar ze voor willen bidden. Soms weten ze even niets. Dan zeg ik ‘denk eens aan je broodbeleg’. Dat is zo’n mooi moment. Het is een stukje kwetsbaarheid, dat is normaal bij ons.”

Cadeautjes van God

“Dagelijks zijn er momenten dat we in gesprek zijn over ons geloof. Als kinderen vragen stellen, geven wij eerlijk aan dat we het soms ook niet begrijpen. Als ik zelf even minder goed in mijn vel zit, kan het geloof van een kind echt even helpen. Zo leren wij weer van de kinderen. Dat zijn prachtige cadeautjes van God.”

Bijbel is de basis

“Er is veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt intern ondersteund en er is een samenwerking met ‘Sterk in de klas’. In de klas is veel ruimte voor gesprekken. In groep 5/6 wordt gewerkt met weekdoelen in sociale omgang, zo kunnen kinderen aangeven hoe de week was. Natuurlijk zijn hierbij de betrokkenheid, succeservaringen, positief samenwerken en saamhorigheid van essentieel belang.”

Korte lijnen

“Ik vind het prettig als de leerkracht contact zoekt. De school heeft een open en positieve houding naar ouders. Wij worden betrokken bij activiteiten, vieringen en gespreksmomenten op school. Naast al het leerwerk, spelen Bijbelonderwijs, muziek en creativiteit een belangrijke rol op school. Onze kinderen genieten van de creatieve middag op vrijdagmiddag. De ene keer maken ze een sokpop, de andere keer bakken ze koekjes.”

Deel dit artikel