Ouder aan het woord


“Kinderen worden hier echt gezien”

“De positieve benadering en de betrokkenheid bij het hele gezin vind ik enorme pluspunten van De Schakel,” vertelt ouder Gerda. “Ik vind het belangrijk dat dit op elkaar aansluit en werkt vanuit dezelfde normen en waarden.”

Positief stimuleren

“Er wordt kindgericht gewerkt op school. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is en een kind van God. Er wordt altijd naar de kinderen geluisterd. Mijn man werkte een tijd in Frankrijk. De jongens wilden daarom graag Frans leren. Zodra ze hun werk af hadden, mochten ze daarmee aan de slag. Een mooie stimulans voor ze.”


“De kleinschaligheid vind ik erg prettig”
- Gerda

Talenten ontwikkelen

“Ieder kind mag er zijn met zijn of haar talenten. De woorden van de Heere Jezus dienen als basis voor het gedrag. De kinderen wordt geleerd rekening te houden met gevoelens, waarden en eigendommen van anderen en niet om uit te gaan van het eigen belang. Ze leren om goed met elkaar om te gaan. Hier is dan ook veel ruimte voor in de lessen.”

Openheid

“Er vragen nog weleens mensen door als Gerda vertelt dat haar vier jongste kinderen op De Schakel zitten. “Er bestaat nog een beeld dat het hier heel streng en stoffig is. Nou, verre van! De normen en waarden zijn vastomlijnd. Er wordt met elkaar omgegaan vanuit wederzijds respect voor de ander.”

Kleinschaligheid

“De kleinschaligheid vind ik erg prettig. De kleuters hebben een eigen plein en gymzaal om te spelen. Bij binnenkomst kunnen ze kiezen waar ze mee willen spelen. Iedereen mag zichzelf zijn. Ieder kind is uniek. De leraren zijn er voor ieder kind. Daarbij is de directie is goed benaderbaar en voel je de goede sfeer in het team.”

Kinderen worden gezien

“Er is veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit wordt intern ondersteund en er is een samenwerking met ‘Sterk in de klas’. In de klas is veel ruimte voor gesprekken. In groep 5/6 wordt gewerkt met weekdoelen in sociale omgang, zo kunnen kinderen aangeven hoe de week was. Natuurlijk zijn hierbij de betrokkenheid, succeservaringen, positief samenwerken en saamhorigheid van essentieel belang.”

Korte lijnen

“Ik vind het prettig als de leerkracht contact zoekt. De school heeft een open en positieve houding naar ouders. Wij worden betrokken bij activiteiten, vieringen en gespreksmomenten op school. Naast al het leerwerk, spelen Bijbelonderwijs, muziek en creativiteit een belangrijke rol op school. Onze kinderen genieten van de creatieve middag op vrijdagmiddag. De ene keer maken ze een sokpop, de andere keer bakken ze koekjes.”

Deel dit artikel