Schoolgids 2021-2022


Onderwijsdoelen

Onze onderwijsdoelen en -waarden zijn gekoppeld aan ons geloof...

Onderwijsresultaten

Voor het meten van de resultaten van het onderwijs en het...

Onderwijskwaliteit

Om de kwaliteit van ons werk ook te borgen is het belangrijk...

Klachten en veiligheid

Er kan iets gebeuren, waarover u een klacht wilt indienen....

Ouderbijdrage en opvang

Ouders betalen een vrijwillige ouderbijdrage die wordt...

Leerplicht

Alle ouders ontvangen de door gemeente en basisscholen...

Identiteit

De Schakel is een christelijke basisschool vanuit de...

Vereniging

Florion is een vereniging voor gereformeerd primair onderwijs...

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden ondersteunen scholen...