Team & vakanties

Vakantie basisonderwijs 2021-2022

Herfstvakantie

18.10.2021 - 22.10.2021

Kerstvakantie

27.12.2021 - 07.01.2022

Voorjaarsvakantie

21.02.2022 - 25.02.2022

Goede vrijdag

15.04.2022

Tweede paasdag

18.04.2022

Meivakantie

02.05.2022 - 13.05.2022

Koningsdag

Valt in de meivakantie

Hemelvaart

26.05.2022 - 27.05.2022

Tweede Pinksterdag

06.06.2022

Zomervakantie

18.07.2022 - 26.08.2022

Studie- en vrije dagen 2021-2022

14 oktober studiemiddag 15 oktober studiedag 24 december middag vrij 15 juli middag vrij

Schooltijden

Maandag: 8.30 uur tot 14.30 uur Dinsdag: 8.30 uur tot 14.30 uur Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur (groep 1 vrij) Donderdag: 8.30 uur tot 14.30 uur Vrijdag: 8.30 uur tot 14.30 uur (groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij)

De ochtendpauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur en de lunchpauze is van 12.15 uur tot 12.45 uur.

De kinderen mogen 10 minuten voor de aanvang van de lessen op school komen. De kinderen van groep 1, 2 en 3 mogen ’s morgens in het lokaal worden gebracht. Na schooltijd kunnen de kinderen van groep 1, 2 uit de klas worden gehaald en groep 3 bij het plein van de onderbouw worden opgewacht. Wilt u aan de groepsleerkracht meedelen wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald of met een ander kind mee gaat spelen? In verband met de veiligheid fietsen we niet op het plein.

Groep 1/2

Juf Stijntje


Ma, di, wo

Groep 1/2 en 3/4

Juf Annelies


Ma, di, wo (groep 3/4) Do, vrij (groep 1/2)

Groep 3/4

Juf Rianne


Ma, di, do (ochtenden) vrij (hele dag)

Groep 3/4

Juf Martine


Do

Groep 5/6

Meester Arjan


Ma, di Woe om en om

Groep 5/6

Meester Arjan


Do, vrij Woe om en om

Groep 7/8

Juf Jannemiek


Ma, di, do, vrij

Groep 7/8

Juf Finette


Woe

Intern begeleider

Juf Finette


Administratie

Juf Gerdien


Do

Conciërge

Meester Martin


Vrij om de week aanwezig

Schoolleider

Juf Hilda


Ma, woe, do

Deel dit artikel