Welkom op de Schakel


‘Kind, uniek geschapen. Geliefd en kostbaar in Gods ogen.’

Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich van peuter tot puber. Hierin doorlopen zij verschillende ontwikkelingsfases. Jonge kinderen komen naar school en leren veel, zowel wat betreft kennis als vaardigheden. Ze ervaren wat hun mogelijkheden zijn.

Door bij de ontwikkeling en belangstelling van uw kind aan te sluiten zorgen wij op De Schakel dat de omstandigheden om tot leren te komen zo optimaal mogelijk zijn. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van een kind. Bij sommigen is er extra instructie of herhaling nodig. Of wat meer individuele aandacht.

Het is voor het geven van onderwijs op De Schakel een belangrijk uitgangspunt om het beste uit de kinderen naar boven te halen vanuit de talenten die zij van God gekregen hebben. Hen te leren leven in relatie met God, met Gods schepping, met de medemens en met zichzelf. We willen met ons onderwijs de kinderen leren wie onze Hemelse Vader is en de kinderen daardoor tot bloei laten komen.

Uw kind, geliefd en kostbaar in Gods ogen, waar we samen verantwoordelijk voor zijn om de ontwikkeling zo goed mogelijk te laten verlopen én ervoor te zorgen dat ze hun Schepper en liefhebbende Vader leren kennen!

Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u na het lezen van dit digitaal magazine nog vragen hebben. We maken graag kennis met u en uw kind tijdens een persoonlijk gesprek.

Hilda Smit

Hilda Smit Schoolleider De Schakel

Deel dit artikel